Rožnov pod Radhoštěm, lokalita u restaurace Rosava

Oprava kanalizace

Oznámení zahájení stavebních prací v Rožnově pod Radhoštěm

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. jako investor stavby zastoupená dodavatelem stavby společností Cobbler s.r.o. zahajuje stavební práce na stavbě

„Oprava kanalizace Rožnov u restaurace Rosava“

Stavební práce budou zahájeny dne 5.5 2020. Stavební činnosti bude postupovat po úsecích v komunikaci mezi restaurací Rosava a bytovým domem č. p. 1248. Dále pak do prostoru mezi bytové domy č. p. 1248  a č.p. 1246. Stavební činnost bude prováděna postupně s nutností zajistit základní dopravní obslužnost. Doprava bude v místě stavby omezena.

Termín dokončení celé stavby je 30. 6. 2020.

S pozdravem

Ing. Roman Pilař

 

 

 

Kontaktní formulář