Vsetín, lokalita Rybníky

Výměna vodovodu I. etapa

Oznámení zahájení stavebních prací v lokalitě Vsetín, Rybníky

 

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. jako investor stavby zastoupená dodavatelem stavby společností OPEN RE-ECO. s.r.o. Vsetín zahajuje stavební práce na stavbě

 „VSETÍN, LOKALITA RYBNÍKY – VÝMĚNA VODOVODU I. ETAPA“

Stavební práce budou zahájeny dne 20. 4. 2020 v úseku ulice Družstevní. Stavební činnosti bude dále postupovat po úsecích na ulici Těšíkov, ulici Benátky, ulici Konečná a ulici Na Hrázi. Stavební činnost bude prováděna postupně po úsecích a bude koordinována s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a další stavební páce v lokalitě Rybníky.

Termín dokončení celé stavby je 30. 4. 2021.

S pozdravem

Ing. Roman Pilař

 

 

 

Kontaktní formulář