Výměna vodovodu Loučka

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v roce 2017 zahájila výměnu vodovodních řadů v obci Loučka.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v roce 2017 zahájila výměnu vodovodních řadů v obci Loučka. Původní vodovod byl uveden do provozu v padesátých letech minulého století a vykazoval značnou poruchovost a ztráty vody ve vodovodní síti. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Stavební mechanizace s.r.o. Valašské Meziříčí, která v měsíci říjnu stavbu dokončila a předala do provozování. Je to již devátá obec, kde došlo ke kompletní výměně celého vodovodního potrubí v obci. V obci Loučka bylo vyměněno 9,1 km vodovodního potrubí, které je provedeno z tvárné litiny výrobce firma Saint Gobain a 259 ks napojení vodovodních přípojek. Součástí stavby byla i oprava komunikací dotčených při výstavbě. Celková cena díla je ve výši 16,8 mil. Kč. Výměnou vodovodního řadu došlo k významnému zlepšení kvality námi dodávané pitné vody v obci Loučka a odstranění ztrát ve vodovodní síti.