Rožnov pod Radhoštěm, ulice Videčská, ulice Pivovarská - výměna vodovodu

Oznámení o zahájení stavebních prací v Rožnově pod Radhoštěm na ulici Videčská a ulici Pivovarská

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. jako investor stavby zastoupená dodavatelem stavby společností Cobbler s.r.o. zahajuje stavební práce na stavbě: Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm ul. Pivovarská, Videčská
Stavební práce budou zahájeny dne 15.7.2020 přípravou stavby a dopravního značení. Stavební činnost bude postupovat po úsecích od křižovatky ulic Nádražní a ulice Videčská směrem po ulici Videčská a následně ulice Pivovarská. Pokládka v ulici Pivovarská bude s omezením průjezdu vozidel po 15 m. Případné bližší informace u stavbyvedoucího firmy Cobbler s.r.o. pana Honče tel. 777 790 060

Stavební práce budou ukončeny dne : 16.10.2020

Situace výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm

 

Kontaktní formulář