Ceník služeb

Ceník služeb photo

Zde je uveden výběr cen nejužívanějších služeb, prací a výrobků z vnitropodnikového ceníku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Ceny byly stanoveny ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a dalších platných cenových předpisů. Při poskytování služeb jsou uplatňovány smluvní ceny, jejichž celková suma bude stanovena výpočtem s použitím jednotlivých cen služeb uvedených v ceníku společnosti. V mimořádném případě, kdy cenu požadované služby nelze dostatečně stanovit podle cen uvedených v ceníku, bude proveden individuální výpočet nebo bude cena sjednána dohodou.

Výběr z ceníku roku 2020

Produkty, práce a služby MJ            Cena výkonu v Kč/MJ
bez DPH s DPH DPH
Vyjadřování k existenci sítí, vytyčování sítí a hledání poruch
Vyjádření k existenci sítí ks zdarma zdarma  
Vytyčování sítí nebo vyhledávání poruch v terénu (bez dopravy) hod 600,00 726,00 21%
Projekční služby a poradenská činnost
Vypracování PD vodovodní nebo kanalizační přípojky ks 3000,00 3630,00 21%
Vypracování PD vodovodní přípojky s protlakem - shybkou ks 3300,00 3993,00 21%
Poradenská, technická a odborná činnost hod 510,00 617,10 21%
Kanalizační služby
Výkon fekálního a kombinovaného vozu 15 min 300,00 330,00 10%
Výkon kombinovaného vozu při čištění kanalizací 15 min 700,00 770,00 10%
Monitoring kanalizace bez dopravy m 40,00 48,40 21%
Monitoring kanalizace bez dopravy 15 min 400,00 484,00 21%
Zapůjčení těsnících vaků den 300,00 363,00 21%
Stavební a montážní práce a doprava
Práce stavební a montážní * hod 395,00 477,95 21%
Zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky * ks 1950,00 2359,50 21%
Doprava při zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky * ks 260,00; 440,00; 700,00 dle pásma 314,60; 532,40; 847,00 dle pásma 21%
Dopravní služby
Osobní, technologické a dodávkové automobily * km 15,00 18,15 21%
Nákladní auta do 7,5 t km 28,00 33,88 21%
Cisterna (dodávka vody), fekální vůz a kombinovaný vůz km 38,00 41,80 10%
Výkon ostatních speciálních aut 15 min 240,00 290,40 21%
Prostoje u cisterny (dodávka vody) + fekálního vozu a kombinovaného vozu 15 min 100,00 110,00 10%
Stroje (velké mechanismy vč. traktoru) mth 800,00 968,00 21%
Agregáty, kompresory mth 1100,00 1331,00 21%
Zapůjčení cisterny - prázdné (bez dodávky vody) den 250,00 302,50 21%
Zapůjčení cisterny - s dodávkou vody den 250,00 275,00 10%

* u staveb určených pro sociální bydlení, kde podlahová plocha nepřesáhne u rodinného domu 350 m2 včetně sklepa,
se počítá sazba DPH 15%.

Cena dopravy se odvíjí od Km pásem stanovených společností Vodovody a kanalizace Vsetín.