Ceník služeb

Ceník služeb photo

Zde je uveden výběr cen nejužívanějších služeb, prací a výrobků z vnitropodnikového ceníku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Ceny byly stanoveny ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a dalších platných cenových předpisů. Při poskytování služeb jsou uplatňovány smluvní ceny, jejichž celková suma bude stanovena výpočtem s použitím jednotlivých cen služeb uvedených v ceníku společnosti. V mimořádném případě, kdy cenu požadované služby nelze dostatečně stanovit podle cen uvedených v ceníku, bude proveden individuální výpočet nebo bude cena sjednána dohodou.

Výběr z ceníku roku 2024

Produkty, práce a služby MJ            Cena výkonu v Kč/MJ
bez DPH s DPH DPH
Vyjadřování k existenci sítí, vytyčování sítí a hledání poruch
Vyjádření k existenci sítí ks zdarma zdarma  
Vytyčování stavby nebo vyhledávání poruch v terénu
(vč.přípravy, bez dopravy)
hod 700,00 847,00 21%
Projekční služby a poradenská činnost
Vypracování PD vodovodní nebo kanalizační přípojky ks 5 000,00 6 050,00 21%
Poradenská, technická a odborná činnost hod 580,00 701,80 21%
Kanalizační služby
Výkon fekálního vozu (vč.kombinovaný vůz jako fekál) vč. přípravy 15 min 390,00 436,00 12%
Výkon kombinovaného vozu při čištění kanalizací vč. přípravy 15 min 800,00 896,00 12%
Monitoring kanalizace bez dopravy vč. přípravy m 40,00 48,40 21%
Monitoring kanalizace bez dopravy vč. přípravy 15 min 400,00 484,00 21%
Stavební a montážní práce a doprava
Práce stavební a montážní hod 460,00 556,60 21%
Zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky - práce (paušál) ks 2 200,00 2 662,00 21%
Doprava při zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky ks 280,00; 470,00; 750,00 dle pásma 338,80; 568,70; 907,50 dle pásma 21%
Dopravní služby
Osobní, technologické a dodávkové automobily km 16,00 19,36 21%
Nákladní auta do 7,5 t km 32,00 38,72 21%
Cisterna (dodávka vody) km 40,00 48,40 21%
Fekální vůz a kombinovaný vůz km 40,00 44,80 12%
Výkon ostatních speciálních aut vč. přípravy 15 min 250,00 302,50 21%
Prostoje u cisterny (dodávka vody) 15 min 100,00 121,00 21%
Prostoje u fekálního vozu a kombinovaného vozu 15 min 100,00 112,00 12%
Stroje (velké mechanismy vč. traktoru) mth 850,00 1 028,50 21%
Agregáty, kompresory mth 1 300,00 1 573,00 21%
Zapůjčení cisterny - prázdné (bez dodávky vody) den 300,00 363,00 21%
Zapůjčení cisterny - s dodávkou vody den 300,00 363,00 21%


Cena dopravy se odvíjí od km pásem stanovených společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.