Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, uveřejňuje následující informace ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, označení příslušné osoby, její telefonní číslo, adresa elektronické pošty a jiná adresa pro doručování

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. určuje jako příslušnou osobu zaměstnance Ing. Hanu Máčalovou.

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně. Oznámení lze podat těmito způsoby:

  • prostřednictvím e-mailu: oznamovatel@vakvs.cz
  • poštou na adresu: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., „k rukám Ing. Hany Máčalové – neotevírat“,  Jasenická 1106, 755 01 Vsetín.
  • prostřednictvím telefonní linky 571 484 042
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne,
    kdy o to oznamovatel požádal.

 

Způsoby oznamování ministerstvu

Oznámení je možno podat též Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to těmito způsoby:

 

Vyloučení přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. jako povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro ni vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž, přičemž prací nebo jinou uvedenou obdobnou činností se pro tyto účely rozumí i ucházení se o práci nebo jinou uvedenou obdobnou činnost.

 

Bližší informace týkající se podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou dostupné i na tomto odkazu:
https://oznamovatel.justice.cz/