Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Vyjadřovací portál

Vyjadřovací portál photo

Zde je možno podat žádost o vyjádření k existenci sítí pro všechny druhy stavebního řízení (vyjádření k projektové dokumentaci) i pro zjištění průběhu námi provozovaných sítí. Mezi těmito žádostmi není žádný rozdíl. Žádost o vyjádření k existenci sítí se zadává elektronicky přes webový formulář, poštou nebo osobně. Žádosti podané elektronicky přes webový formulář budou mít přednost při zpracování, před žádostmi podanými osobně nebo poštou. Žádosti zaslané poštou nebo osobně budou vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů. Žádosti zaslané e-mailem nebudou akceptovány! Vyjádření k existenci sítí pro všechny druhy řízení nejsou u společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zpoplatněny.

Nedílnou součástí vyjádření je jeho textová část, přiložená situace žadatele v požadovaném formátu (JPG nebo PNG) a vyznačené zájmové území žadatele s průběhem námi provozovaných sítí. K vyjádření se připojují i podmínky pro stavebníka a vysvětlivky. Vydané vyjádření je možno doručit elektronicky na emailovou adresu žadatele ve formátu PDF, poštou nebo vyzvednout osobně na adrese: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín. Všechna takto vydaná vyjádření jsou stejně platná, nezáleží na způsobu jejich vydání.

Webový formulář pro zadávání žádosti umožňuje:

  • zaregistrování žadatele. Tato volba je určena pro žadatele, kteří žádají častěji a opakovaně o vyjádření. Je nutno provést prvotní vyplnění formuláře pro registraci – zaregistrovat se. Při zadávání žádosti se pak takto registrovaný žadatel přihlásí a již nemusí vícekrát vyplňovat údaje o žadateli, převezmou se z registrace,

  • při vyplňování adres žadatele nebo investora, pokud jde o podnikatelský subjekt, se využívá Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) Ministerstva financí.  Při zadání IČ nebo klíčového slova v názvu podnikatelského subjektu je možno vybrat subjekt z ARESu,

  • při vyplňování adres žadatele, investora nebo výběru lokality, využití Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) ČÚZK. Po zadání obce, katastru atd. je nutno vybrat ze seznamu adres nebo parcel,

  • zadávání zájmového území nakreslením ohrady (polygonu) v mapovém klientu. Je možno zakreslit více zájmových území. Vyjádření se vydává a je platné pouze, pro takto zakreslená zájmová území,

Webový formulář obsahuje velmi podrobnou nápovědu včetně videa označenou symbolem „i“. Žlutá pole ve formuláři jsou povinná a bez jejich vyplnění není možno žádost podat. O registraci a zadání žádosti o vyjádření je žadatel informován informačním emailem generovaným a zasílaným systémem automaticky na e-mail žadatele.

Všechny žádosti, kromě žádosti pro zjištění průběhu sítí, musí obsahovat projektovou dokumentaci v digitální podobě (situaci stavby, technickou zprávu, situaci kanalizační přípojky, situaci vodovodní přípojky, detail umístění vodoměrné sestavy, podélný profil kanalizační přípojky atd.). Situaci stavby, situaci vodovodní a situaci kanalizační přípojky je nutno vždy přiložit ve formátu JPG nebo PNG (obrázek)! Ostatní soubory mohou byt ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT atd. Bez těchto „povinných“ příloh, v požadovaných formátech, nebude možno žádost podat. Jednotlivé soubory lze vkládat do velikosti 5MB a délka názvu přikládaného souboru by neměla přesáhnout 256 znaků. V případě obsáhlé projektové dokumentace, velkého zájmového území nebo jiných nestandardních požadavku je nutná osobní konzultace s pracovníky zpracovávajícími vyjádření.

 

Informace o stavu žádostí podává: Ing. Pavlína Štachová, +420 571 484 039.

Informace k technickým problémům při zadávání žádostí podává: Ing. Vít Petřvalský, +420 571 484 017.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. neposkytuje žádná digitální data o provozovaných sítích projekčním a geodetickým kancelářím přímo. Tyto je mohou obdržet zdarma v libovolných formátech, stejně jako i data polohopisu, výškopisu a sítí ostatních síťařů, z datového skladu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje - JDZM-ZK.