Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy photo

Zde jsou uvedeny zajímavé odkazy související s vodárenskou tématikou.


Sovak - sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky.

Vodárenství - vzdělávací a informační portál – vše o nejcennější surovině na jednom místě.

Naše voda - informační portál o vodě.

SVH - svaz vodního hospodářství.

Vakinfo - odborný vodohospodářský portál.

CZWA - asociace pro vodu České republiky.

AVS - asociácia vodárenských spoločností.

JDTM-ZK - jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje.

JUAP-ZK - jednotné územní plány a analytické podklady Zlínského kraje.