Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Vodné - stočné

Cena vodné - stočné photo

Vodné je platba spotřebitele za odebranou pitnou vodu.
Stočné je platba spotřebitele za odpadní vodu vypouštěnou do kanalizace.

Cena vody je stanovena jako podíl plánovaných nákladů a plánovaného fakturovaného množství dodané/vyčištěné vody a stanovuje se vždy na celý kalendářní rok. Do ceny vody se promítají zejména opravy a odpisy vodohospodářského majetku, poplatky za nákup surové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod, náklady na elektrickou energii, daň z přidané hodnoty atd. Cena vody se vždy uvádí za 1 m3 a je uvedena jako součet ceny vodného a stočného.

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2022
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zveřejňuje ve smyslu platného znění zákona č.274/2001 Sb. porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2022.

Z výsledků vyplývá, že cena vodného a cena stočného byla v roce 2022 vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen.

Ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 2022 u všech odběratelů.

Ve Vsetíně dne 25.4.2023

Dokument ke stažení: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2022.

 

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2023 ve výši 95,30 korun za metr krychlový bez DPH, s DPH 10 % to je celkem 104,83 Kč/m3, z toho vodné 59,18 Kč/m3 a stočné 45,65 Kč/m3.

Cena vodného se na Valašsku v roce 2023 zvyšuje o 7,00 Kč/m3 bez DPH. Ke zvýšení ceny vodného byla společnost donucena růstem nákladů, a to zvýšením ceny povrchové vody, elektrické energie, plynu, mezd, oprav, odpisů a materiálů.
Cena stočného se zvyšuje o 5,50 Kč/m3 bez DPH. Cena stočného je dána finanční analýzou projektu Čistá řeka Bečva II. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) jako investor je povinno finanční analýzu dodržovat. Je to výsledek dobře nastaveného postupu při provozování velkého investičního projektu Čistá řeka Bečva, a to jak I., tak II. etapy.


Cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody.
Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.
Cena vodného a stočného společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je na průměru cen v České republice.


Nárůst ceny vodného je proti roku 2022 o 15 %, nárůst ceny stočného je proti roku 2022 o 15,3 %, celkem vodné a stočné proti roku 2022 vzroste o 15,1%.


Stav vodoměru k 31. 12. 2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanoven technickým propočtem, není proto nutné, aby odběratelé stavy hlásili.


Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2023

Položka

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH 10%

vodné

m3

53,80 Kč

59,18 Kč

stočné

m3

41,50 Kč 45,65 Kč

celkem

m3

95,30 Kč 104,83 Kč

 

Ceník vodného a stočného platný do 31. 12. 2022

Položka

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH 10%

vodné

m3

46,80 Kč

51,48 Kč

stočné

m3

36,00 Kč 39,60 Kč

celkem

m3

82,80 Kč 91,08 Kč

 

Cena vodného a stočného společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se dlouhodobě pohybuje v nižší polovině při srovnání s ostatními dodavateli v České republice.