Základní údaje

Základní údaje photo

O společnosti

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. byla založena 1.12.1993 podle § 172 obchodního zákoníku Fondem národního majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Vsetín, který se oddělil z transformovaného podniku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, n.p. Akcionáři společnosti jsou města, obce a sdružení obcí.

Společnost je smíšeného typu – vodohospodářský majetek vlastní a rovněž provozuje, mimo to provozuje i pronajaté infrastrukturní vodohospodářské majetky některých obcí, měst a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.

Společnost zajišťuje výrobu, distribuci pitné vody a odvádění, čištění odpadních vod pro téměř 111 tisíc obyvatel okresu Vsetín, částečně Zlín a Přerov. 

Základní obchodní údaje:

Obchodní jméno

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Sídlo:

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

47674652

DIČ

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. pobočka Vsetín, č.ú. 2504851/0100

Základní kapitál:

1 024 911 000,- Kč

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Hlavní činnost společnosti:

  • výroba a dodávka pitné vody

  • odvádění a čištění odpadní vody

Vedlejší činnost společnosti:

  • laboratorní práce

  • Inženýrské a projekční práce v oboru vodovodů a kanalizací

  • výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských staveb

  • odvoz a likvidace fekálií a čištění kanalizace

  • měření a regulace

Způsoby řízení kvality:

Historie zavádění systému řízení ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. sahá do roku 1999, kdy valná hromada společnosti přijala rozhodnutí zahájit proces přípravy k získání certifikace s cílem zlepšovat a zkvalitňovat služby zákazníkům. Od května 2003 má společnost zaveden systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001: (systém řízení kvality). Systém je pravidelně kontrolován a po tří letém období re certifikován. Certifikát kvality ISO 9001 a Politika jakosti.

Technické údaje za společnost:

Délka vodovodní sítě  

833 km

Délka kanalizační sítě

641 km

Počet úpraven pitné vody 

3

Počet vodojemů

79

Počet tlakových a čerpacích stanic

50

Výroba vody

6 425 tis. m3/rok

Kapacita vodních zdrojů 

448 l/s

Počet ČOV

12

Množství odpadních vod  

11 211 tis. m3/rok