Vytyčování sítí a vyhledávání poruch

Před zahájením všech zemních prací v místech, kde je vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., je nutno zabezpečit vytýčení těchto zařízení.

Pod pojmem vodohospodářské zařízení se v tomto případě rozumí veškeré sítě (vodovodní, kanalizační, silové, signalizační a ovládací elektrické vedení), zařízení na těchto sítích (armatury, šachty, aj.) a ostatní objekty se sítěmi související. S vytýčením je nutno prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou tyto práce provádět. Vytýčení vodohospodářského zařízení nebo vyhledávání poruch se provádí na základě písemné objednávky podané na příslušné provozní středisko:

středisko vodovodů Vsetín, Radim Psota, +420 571 484 035
středisko vodovodů Valašské Meziříčí, Petr Ondruš, +420 571 621 642
středisko vodovodů Rožnov pod Radhoštěm, Tomáš Martinák, +420 571 654 660
středisko skupinový vodovod Stanovnice, Miroslav Bláha, +420 571 484 036
katodová ochrana potrubí, Ing. Josef Václavík, +420 571 484 049
středisko kanalizací Vsetín, Jiří Schweiner, +420 571 411 092
středisko kanalizací Valašské Meziříčí, Tomáš Fusek, +420 571 622 329
středisko kanalizací Zubří, Libor Holuša, +420 571 658 386

 

Orientační ceny za tyto služby jsou uvedeny v ceníku společnosti. Vytýčení sítí nebo vyhledání poruch je nutno písemně objednat.