Veřejné zakázky

Při zadávání veřejných zakázek postupuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dle interní směrnice č. 037/08 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek na dodávky, služby a stavební práce“ a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Všechny naše zakázky naleznete na našem internetovém profilu zadavatele v certifikovaném nástroji KDV.