Spolupráce ve vědě a výzkumu

Naše společnost je aktivně zapojena do projektu aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je aktivně zapojena do projektu aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky reg. č. TJ02000017 s názvem „Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí“. Cílem řešeného projektu je optimalizovat jakost dodávané pitné vody veřejnými vodovody a zajistit její vynikající jakost ve všech místech vodovodní sítě.
Výzkumný projekt je financován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu TAČR Zéta II. a jeho hlavní řešitelskou výzkumnou institucí je Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Řešitelkou projektu je Ing. Markéta Rajnochová. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín je oficiálním partnerem tohoto projektu a vybraní pracovníci společnosti se na řešení problematiky podílejí. Na vodovodních systémech, které společnost provozuje, probíhají také nezbytná testování vyvíjených zařízení, metod a postupů.

Kontaktní formulář